აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღმასრულებლებმა სკოლა აისის მოსწავლეებს მიაწოდეს ინფორმაცია ფინანსური ვალდებულებებისა და ადმინისტრაციული ჯარიმების შესახებ

✔️ აღსრულების ეროვნული ბიუროს აღმასრულებლებმა სკოლა აისის მოსწავლეებს მიაწოდეს ინფორმაცია ფინანსური ვალდებულებებისა და ადმინისტრაციული ჯარიმების შესახებ;✔️ ისაუბრეს ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეული და მოსალოდნელი რისკების შესახებ; ✔️ პროექტის მიზანია, ახალგაზრდებმა იცოდნენ საკუთარი უფლებები და ვალდებულებები; ✔️ სკოლა ,,აისის“ მოსწავლეებს სააღსრულებო პროცედურებზე ესაუბრნენ აღმასრულებლები: ირაკლი ხუბულავა, ნინო თათარაშვილი, ნინო თვაური.#პრევენციული_კომუნიკაცია#იცოდე_კანონი_იყავი_დაცული

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X