სკოლა “აისსა” და ვარშავის ეკონომიკისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებების უნივერსიტეტს შორის საპარტნიორო ხელშეკრულება გაფორმდა;

A partnership agreement was signed between “Aisi” school and Warsaw University of Economics and Humanities;

🏆🏆 A partnership agreement was signed between “Aisi” school and Warsaw University of Economics and Humanities;

🏅🏅 Within the framework of the memorandum, the university will finance 20% of the cost of education especially for “Aisi” students.

🌺🌺 In addition, the people of “Aisi” will be able to get grants and study for free, in which the school administration will directly help them.

🌗🌗 School Aisi wishes success to our applicants!!კერძო სკოლა “აისი” – Private school “Aisi”#აისიაძლიერებს#აბიტურიენტები#საერთაშორისოგანათლება

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X