სახელმძღვანელოები

 2020 -2021გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით

I-VI კლასის 

 

 

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

V  VI კლასი

ქართ. ენა და

ლიტერატურა

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. საქ. მაცნე

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. საქ. მაცნე

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. საქ. მაცნე

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. საქ. მაცნე

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. სწავლანი

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

    გამომც. სწავლანი

მათემატიკა

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც.

ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

I; II; III ნაწ.

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

  ჰ გ. გოგიშვილი

     თ. ვეფხვაძე

    გამომც. ინტელექტი

ბუნება

სახელ. ჩვენი

გარემო

ლ.შალვაშვილი

მ. მაჭავარიანი

გამომც. შპს.

შემეცნება

სახელ. ჩვენი

გარემო

ლ.შალვაშვილი

მ. მაჭავარიანი

გამომც. შპს.

შემეცნება

სახელ. ჩვენი

გარემო

ლ.შალვაშვილი

მ. მაჭავარიანი

გამომც. შპს.

შემეცნება

სახელ. ჩვენი

გარემო

ლ.შალვაშვილი

მ. მაჭავარიანი

გამომც. შპს.

შემეცნება

სახელ.

ჩვენი გარემო

ი. შალვაშვილი

მ. მაჭავარიანი

გამომც. შემეცნება

სახელ.

ჩვენი გარემო

ი. შალვაშვილი

მ. მაჭავარიანი

ნ. ტაბიძე

გამომც. შემეცნება

 

ჩვენი საქართველო

 

 

         ___

 

 

           ___

 

 

          ___

 

 

         ___

სახელ. ჩვენი

საქართველო

რ. თოფჩიშვილი

ე. მეძმარიაშვილი

გამომც. კლიო

სახელ. ჩვენი

საქართველო

რ. თოფჩიშვილი

ე. მეძმარიაშვილი

გამომც. კლიო

მუსიკა

სახელ. მუსიკა და

ბავშვები

მ. ოთიაშვილი

ი. გაბუნია

გამომც. წყაროს

თვალი

სახელ. მუსიკა და

ბავშვები

მ. ოთიაშვილი

ი. გაბუნია

გამომც. წყაროს

თვალი

სახელ. მუსიკა და

ბავშვები

მ. ოთიაშვილი

ი. გაბუნია

გამომც. წყაროს

თვალი

სახელ. მუსიკა და

ბავშვები

მ. ოთიაშვილი

ი. გაბუნია

გამომც. წყაროს

თვალი

სახელ. მუსიკა

ნ. ქუმსიყაშვილი

რ. ჯულაყიძე

მ. ოთიაშვილი

ი. მიქაძე

ი. გაბუნია

გამომც. კლიო

და წყაროს თვალი

სახელ. მუსიკა

ნ. ქუმსიყაშვილი

რ. ჯულაყიძე

მ. ოთიაშვილი

ი. მიქაძე

ი. გაბუნია

გამომც. კლიო

     და წყაროს თვალი

ხელოვნება

სახელ. ხელოვნება

და შემოქმედება

თ. კიკნაძე

ჯ. კახიანი

ქ.დავლიანიძე

გამომც.  პალიტრაL

 და შემეცნება

სახელ. ხელოვნება

და შემოქმედება

თ. კიკნაძე

ჯ. კახიანი

ქ.დავლიანიძე

გამომც.  პალიტრაL

 და შემეცნება

სახელ. ხელოვნება

და შემოქმედება

თ. კიკნაძე

ჯ. კახიანი

ქ.დავლიანიძე

გამომც.  პალიტრაL

 და შემეცნება

 

სახელ. ხელოვნება

და შემოქმედება

თ. კიკნაძე

ჯ. კახიანი

ქ.დავლიანიძე

გამომც.  პალიტრაL

და შემეცნება

 

სახელ. ხელოვნება

და შემოქმედება

თ. კიკნაძე

ჯ. კახიანი

ქ.დავლიანიძე

გამომც.  პალიტრაL

და შემეცნება

 

სახელ. ხელოვნება

და შემოქმედება

თ. კიკნაძე

ჯ. კახიანი

ქ.დავლიანიძე

გამომც.  პალიტრაL

და შემეცნება

 

მე და საზოგადოება

 

         ___

 

          ___

სახელ. მე და

საზოგადოება

ნ. ტალახაძე

გამომც. სიდი

სახელ. მე და

საზოგადოება

ნ. ტალახაძე

გამომც. სიდი

 

         ___

     

              ___

ინფორმაციული და

საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიები

  ელ. მასალები

 

          ___

 

          ___

 

         ___

ელ. მასალები

  ელ მასალები

რუსული ენა

 

         ___

სახელ. Русский 

ЯзыкI დონე

მ. ბარსეგოვა

გამომც.

 ოცდამეერთე

სახელ. Русский 

ЯзыкII დონე

მ. ბარსეგოვა

გამომც.

 ოცდამეერთე

სახელ. Русский 

ЯзыкIII დონე

მ. ბარსეგოვა

გამომც.

 ოცდამეერთე

სახელ. Русский 

ЯзыкIV დონე

მ. ბარსეგოვა

გამომც.

 ოცდამეერთე

სახელ. Русский 

     ЯзыкII დონე

    მ. ლორთქიფანიძე

    ი. ჩხეიძე

    თ. ჩიმაკაძე

   გამომც. არტანუჯი

 

ინგლუსური ენა

სახელ.New building

Blocks 1

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს. ბაკურ

სულაკაური

სახელ.New building

Blocks 2

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს. ბაკურ

სულაკაური

სახელ.New building

Blocks 3

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს. ბაკურ

სულაკაური

სახელ.New building

Blocks 4

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს. ბაკურ

სულაკაური

სახელ.New building

Blocks 5

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს. ბაკურ

სულაკაური

სახელ.New

BuildingBlocks 6

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს.ბაკურ

     სულაკაური

 

 

 

 

VII-XII კლასის

 

 

 

 

 

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

X კლასი

XI კლასი

XII კლასი

ქართული ენა

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. სწავლანი

სახელ. ქართ.

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. სწავლანი

სახელ. ქართ. ენა და

ლიტერატურა.

ვ. როდონაიას

საავტორო ჯგუფი

გამომც. სწავლანი

სახელ. ქართ. ენა და

ლიტერატურა.

მ. გიგინეიშვილი

ლ. გრიგოლაშვილი

ვ. როდონაია

ა. არაბული

გამომც. სწავლანი

სახელ. ქართ. ენა

და

ლიტერატურა.

ვ. როდონაია

ნ. ნაკუდაშვილი

ა. არაბული

გამომც. სწავლანი

სახელ. ქართ.

ენა და

ლიტერატურა.

ვ. როდონაია

ნ. ნაკუდაშვილი

ა. არაბული

გამომც. სწავლანი

მათემატიკა

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც.

 ინტელექტი

სახელ. მათემატიკა

გ. გოგიშვილი

თ. ვეფხვაძე

გამომც.

ინტელექტი

ინგლისური ენა

სახელ.New building

Blocks 7

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს. ბაკურ

სულაკაური

სახელ.New building

Blocks 8

Kristina Cajo Andel

გამომც. შპს. ბაკურ

სულაკაური

შპს " სულაკაურისგამომცემლობა" (/402121468 )

 

სახელ. Gateway A2

Anna Cole

გამომც. MacMillan

სახელ. Gateway

B1

Anna Cole

გამომც. MacMillan

სახელ. Gateway

B1+

Anna Cole

გამომც. MacMillan

ისტორია

სახელ. ისტორია

ნ. ახმეტელი

ლორთქიფანიძე

გამომც, დიოგენე

სახელ. ისტორია

ნ. ახმეტელი

ბ.ლორთქიფანიძე

ნ. ფირცხალავა

ა. თაბუკაშვილი

გამომც. დიოგენე

სახელ. საქ. ისტორია

დ. ჯანელიძე

გამოც.წელი 2012

გამომც. კლიო

 

სახელ. ისტორია

შესავალი

ნ. ახმეტელი

პ. კუპატაძე

გამომც. დიოგენე

სახელ. მსოფლიო

ისტორია

ნ. ახმეტელი

ბ. კუპატაძე

გამომც. დიოგენე

სახელ. მსოფლიო

ისტორია

ნ. ახმეტელი

ბ. კუპატაძე

გამომც. დიოგენე

გეოგრაფია

სახელ.

გეოგრაფია 7

მ. ბლიაძე

დ. კერესელიძე

გამომც. სულაკაური

სახელ. ფიზიკური

გეოგრაფია

ნ. ელიზბარაშვილი

გამოც.წელი 2020

გამომც. კლიო და

მერიდიანი

სახელ.  საქ.

გეოგრაფია

ნ. ბერუჩაშვილი

ნ. ელიზბარაშვილი

გამომც. კლიო და

მერიდიანი

სახელ. მსოფლიო

გეოგრაფია

ნ. ელიზბარაშვილი

გამომც. კლიო,

მერიდიანი და შპს

ქართ. ბიოგრაფიული

ცენტრი

სახელ. მსოფლიო

გეოგრაფია

ნ. ელიზბარაშვილი

გამომც. კლიო,

მერიდიანი და შპს

ქართ. ბიოგრაფიული

ცენტრი

 

 

 

­­         ___

ბიოლოგია

სახელ. ბიოლოგია

მ. ჭელიძე

ი. ავალიანი

მ .ალიბეგაშვილი

გამომც. ინტელექტი

სახელ.ბიოლოგია

ნ. ზაალიშვილი

თ. ზარდიაშვილი

გამომც. ტრიასი

სახელ. ბიოლოგია

მ. სეხნიაშვილი

მ. მაყაშვილი

მ. ჯალიაშვილი

რ. ახვლედიანი

გამომც. მერიდიანი

და კლიო

 

სახელ. ბიოლოგია

მ. სეხნიაშვილი

მ. მაყაშვილი

მ. ჯალიაშვილი

გამომც. მერიდიანი

და კლიო

 

სახელ. ბიოლოგია

მ. სეხნიაშვილი

მ. მაყაშვილი

მ. ჯალიაშვილი

გამომც. მერიდიანი

და კლიო

 

 

 

 

 

         ___

ქიმია

 

 

 

          ___

სახელ. ქიმია

თ. ბუთხუზი

ს. ფაცაცია

მ. კუჭუხიძე

თ. ხატისაშვილი

გამომც. საქ. მაცნე

სახელ. ქიმია

გ. ანდრონიკაშვილი

მ. მამიაშვილი

დ. გულაია

გამომც. კლიო

სახელ. ქიმია

გ. ანდრონიკაშვილი

მ. მამიაშვილი

დ. გულაია

გამომც. კლიო

სახელ. ქიმია

გ. ანდრონიკაშვილი

მ. მამიაშვილი

დ. გულაია

გამომც. კლიო

 

              ____

ფიზიკა

სახელ. ფიზიკა

გ. გედენიძე

ე. ლაზარაშვილი

გამომც. ინტელექტი

სახელ. ფიზიკა

თ. შენგელია

გ. ლომიძე

გამომც.  საქ. მაცნე

სახელ. ფიზიკა

გ. გედენიძე

ე. ლაზარაშვილი

გამომც. ინტელექტი

სახელ. ფიზიკა

გ. გედენიძე

ე. ლაზარაშვილი

გამომც. ინტელექტი

სახელ. ფიზიკა

გ. გედენიძე

ე. ლაზარაშვილი

გამომც. ინტელექტი

 

          ___

რუსული ენა

სახელ. Русский 

     ЯзыкIII დონე

     მ. ლორთქიფანიძე

     ი. ჩხეიძე

     თ. ჩიმაკაძე

   გამომც. არტანუჯი

 

სახელ. Русский 

     ЯзыкIV დონე

    მ. ლორთქიფანიძე

    ი. ჩხეიძე

    თ. ჩიმაკაძე

   გამომც. არტანუჯი

 

სახელ. Русский 

     ЯзыкV დონე

    მ. ლორთქიფანიძე

    ი. ჩხეიძე

    თ. ჩიმაკაძე

   გამომც. არტანუჯი

 

სახელ. Русский 

     ЯзыкVI დონე

    მ. ლორთქიფანიძე

    ი. ჩხეიძე

    თ. ჩიმაკაძე

   გამომც. არტანუჯი

 

სახელ. Русский 

     ЯзыкVII დონე

    მ. ლორთქიფანიძე

    ი. ჩხეიძე

    თ. ჩიმაკაძე

   გამომც. არტანუჯი

 

სახელ. Русский 

     ЯзыкVIII დონე

    მ. ლორთქიფანიძე

    ი. ჩხეიძე

    თ. ჩიმაკაძე

   გამომც. არტანუჯი

 

სახვითი ხელოვნება

სახელ. სახვითი და

გამოყენებითი

ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი

ნ. ჯაბუა

ნ. სილაგაძე

მ. მაჭარაშვილი

გამომც. მერიდიანი

სახელ. სახვითი და

გამოყენებითი

ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი

ნ. ჯაბუა

ნ. სილაგაძე

მ. მაჭარაშვილი

გამომც. მერიდიანი

სახელ. სახვითი და

გამოყენებითი

ხელოვნება

ნ. მაჭარაშვილი

ნ. ჯაბუა

ნ. სილაგაძე

მ. მაჭარაშვილი

გამომც. მერიდიანი

 

 

           ___

 

 

           ___

 

მუსიკა

სახელ. მუსიკა

მ. ოთიაშვილი

ი. მიქაძე

გამომც.

წყაროსთვალი

სახელ. მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

გამომც. ინტელექტი

სახელ. მუსიკა

მ. ოთიაშვილი

ი. მიქაძე

გამომც.

წყაროსთვალი

 

 

           ___

 

 

         ___

 

 

          ___

სამოქ. თავდაცვა და

უსაფრთხოება

          ___

          ___

           ___

            ___

         ___

სახელ. სამოქ.

თავდაცვა და

უსაფრთხოება

ნ. ტალახაძე

გამომც. სიდი

სამოქ. განათლება

 

 

         

         ___

 

 

 

         ___

სახელ. სამოქ.

განათლება

ნ. ტალახაძე

გამომც. სიდი,

 სულაკაური და

ქართ. ბიოგრაფიული

ცენტრი

სახელ. სამოქ.

განათლება

ნ. ტალახაძე

გამომც. სიდი,

სულაკაური და ქართ.

ბიოგრაფიული

ცენტრი

 

 

 

         ___

 

 

 

          ___

მოქალაქეობა

სახელ.

მოქალაქეობა

ნ. ტალახაძე

გამომც. სიდი

სახელ.

მოქალაქეობა

ს. ბაჩილავა

გამომც. დიოგენე

    

 

 

 

           ___

 

 

 

            ___

 

 

 

         ___

 

 

 

          ___