ელექტრონული სწავლება

აისი თანამშრომლობს სკოლის მენეჯმენტის ელექტრონულ სისტემასთან MS Solutions.


Edu page
უზრუნველყოფს სკოლის მენეჯმენტის სისტემას https://aisi.edupage.org/